Tvůrčí workshop pro stálé průvodce se konal v prostorách Invalidovny

V minulém týdnu se v prostorách Invalidovny odehrál tvůrčí workshop pro stálé průvodce s podtitulem "Všude číhá inspirace". Workshop se odehrál v rámci projektu NAKI II. - Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity.

Tvůrčí workshop byl zaměřen na cílovou skupinu stálých průvodců, kastelánů a dalších odborných pracovníků NPÚ, kteří se zabývají průvodcovskou službou na památkových objektech. Cílem setkání bylo poskytnout  prostor pro sdílení inspirativních zkušeností. První den kurzu byl věnován možnostem oživování komentovaných prohlídek drobnými intervencemi. Druhý den byla pozornost věnována praktickému zúročení inspirativních podnětů (např. v podobě kurzu hlasové hygieny), ale také způsobům, jak se vyrovnávat s nároky průvodcovské profese.   

Workshop se uskutečnil v rámci projektu NAKI II. Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity.