Invalidovna Praha si připomíná 355 let od úmrtí Petra Strozziho

6. červen je pro Invalidovnu Praha významným dnem, neboť v tento den zemřel hrabě Petr Strozzi. Na základě jeho závěti vznikla Vojenská invalidní nadace Petra hraběte Strozziho, která se významně zasloužila o stavbu Invalidovny Praha pro potřeby válečných invalidů a byl jim tak zajištěn důstojný život.

Petr Strozzi byl ve svých 38 letech  počátkem června 1664 s nepočetnými císařskými jednotkami poslán na pomoc chorvatské armádě Mikuláše Zrinského, bránící pevnost Nový Zrin před útokem mohutné turecké armády pod vedením velkovezíra Köprülüa. Během několikadenní obrany se Strozzimu podařilo i s jeho plukem vítězně odrazit jeden z tureckých útoků , ovšem právě ve chvíli, kdy před svými nastoupenými vojáky konal defilé, dostihla ho zbloudilá kulka. Byl pohřben ve Vídni, v rodinné hrobce v klášteře augustiniánů.  V Kaizlových sadech před Invalidovnou Praha můžete vidět na kamenném podstavci bustu hraběte  Petra Strozziho. Bustu z bílého tyrolského mramoru vytvořil v roce 1898 sochař Mořic Černil.