Srovnání invalidoven ve světě

Srovnání invalidoven ve světě ukazuje, jak velkolepý byl původní projekt na výstavbu pražské Invalidovny, z něhož se nakonec realizovala jen jedna devítina.

Invalidovna v Praze byla projektována podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731–1737 pro ubytování válečných invalidů. Realizována však byla pouhá devítina původního návrhu. S ohledem na plánované rozměry se mělo jednat o jakési malé soběstačné městečko a v případě, že by pražská Invalidovna byla dostavěná, patřila by spolu s proslulou pařížskou předchůdkyní k největším invalidovnám v Evropě.

Fotografii nám poskytlo Oddělení výzkumů a průzkumů z Národní památkový ústav, děkujeme.