Invalidovna si připomene výročí úmrtí Petra Strozziho

6. červen je pro Invalidovnu významný, neboť v tento den zemřel hrabě Petr Strozzi. Na základě jeho závěti vznikla Vojenská invalidní nadace Petra hraběte Strozziho, která se významně zasloužila o stavbu Invalidovny Praha pro potřeby válečných invalidů a byl jim tak zajištěn důstojný život. Tento den si Invalidovna připomene navázáním na tradici slavnostního kladení věnců před pomník Petra Strozziho.

Každý rok si 6. června místní invalidé a zaměstnanci Invalidovny připomínali výročí úmrtí Petra Strozziho a jeho odkaz. Od roku 1898 stojí v Kaizlových sadech naproti hlavnímu vchodu do Invalidovny busta z bílého tyrolského mramoru, kterou vytvořil sochař Mořic Černil. Právě k tomuto pomníku byly slavnostně kladeny věnce v den výročí smrti P. Strozziho, který zahynul 6. 6. 1664 v bojích proti Turkům. Právě tuto událost si v letošním roce opět slavnostně připomeneme.

Program začne v 15:00 slavnostním proslovem, kladením věnce a tanečním vystoupením Jitky Čechové, které doprovodí živá hudba.

Akce se bude konat u pomníku P. Strozziho před historickou budovou Invalidovny. V případě nepřízně počasí bude performance přesunuta do vnitřních prostor budovy. Vstup zdarma. Program je pořádán ve spolupráci se Studio ALTA.