Záznam tanečního vystoupení Jitky Čechové

V sobotu 6. 6. si Invalidovna připomněla památku šlechtice Petra Strozziho a navázala na tradici kladení věnců před jeho pomník. Součástí piety bylo taneční vystoupení Jitky Čechové a Václava Chalupského ve spolupráci se Studiem ALTA.

Podívejte se na záznam tanečního vystoupení Jitky Čechové, která se při jeho tvorbě inspirovala Strozziho citátem "Poněvadž v tomto pomíjejícím životě není nic jistého, než smrt, leč hodina její jest nejistá...".

Ústředním motivem choreografie se stalo balancování mezi dvěma světy, rozpolcenost, životní boj, ale i vidina znovunalezení víry. Taneční vystoupení hudebně doprovodil Václav Chalupský. Představení vzniklo ve spolupráci se Studiem ALTA.

Petr Strozzi byl šlechtic italského původu, který ve své závěti ustanovil vznik nadace, jejíž jmění v 30. letech 18. století posloužilo k výstavbě pražské Invalidovny - zaopatřovacího ústavu pro válečné vysloužilce. Den jeho smrti 6. 6. 1664 si proto místní invalidé i zaměstnanci připomínali slavnostním kladením věnců k jeho pomníku, mší i hostinou.