Podívejte se, jak vypadal druhý ročník akce "Vojáci v Invalidovně"

Ve dnech 16. a 17. 6. Invalidovna ožila historií z dob napoleonských válek. Díky spolkům nadšenců zabývajících se rekonstrukcí francouzských a rakouských jednotek se Invalidovna na chvíli navrátila do bouřlivé doby přelomu 18. a 19. století.

V pátek ráno jsme na nádvoří uspořádali edukační programy pro pražské školy. Školáci prvního stupně postupně prošli výcvikem v dobovém ležení, zjistili, co obnášela práce vojáka na přelomu 18. a 19. století, nebo si vyzkoušeli dobovou uniformu. Nahlédnout mohli i pod pokličku kantýnské.

Ve večerních hodinách proběhl storytelling. Nad ohněm si návštěvníci Invalidovny povídali s vojáky Napoleonovy armády, o boji, o zbraních, o zemích, kudy vojáci pochodovali ale i o lásce. Podmanivou atmosféru potemnělého nádvoří Invalidovny se slavnostním večerním nástupem dokresloval svou hrou na klavír pianista Ondřej Tomášek.

Sobotní program akce Vojáci v Invalidovně se nesl již tradičně v duchu ukázek výcviku vojáků, nabíjení, střelby a práce s výzbrojí. To vše v kulisách dobového polního ležení s vojenskou kantýnou. Návštěvníci se mohli seznámit s dobovým životem vojáků, rovněž si mohli detailně prohlédnout zbraně a výstroj vojáků. Vrcholem programu byl večerní slavnostní nástup vojáků, který nepřerušila ani silná bouřka, která nástupu dodala působivou atmosféru.

Velkou pozornost i letos poutala vojenská ambulance s raněnými vojáky, ta se v letošním roce přesunula do větších prostor refektáře. Krom dobových lékařských nástrojů a pomůcek byla v ambulanci připravena hojně navštěvovaná ukázka péče o zraněného vojáka včetně operace.

Součástí kulturní akce byly i prohlídky Invalidovny, krom klasických komentovaných prohlídek byly v programu i prohlídky s kastelánem, nebo speciální rozšířené prohlídky, na kterých byly zpřístupněné i sklepy a krovy.

V podvečer se uskutečnila každoroční pietní akce kladení věnce k pomníku hraběte Petra Strozziho, zakladatele Invalidovny. Věnec po celý den vytvářeli malí i velcí návštěvníci Invalidovny v dětském koutku. Po pietním setkání u busty zakladatele Invalidovny následovala slavnostní bohoslužba v kapli svatého Kříže, sloužená za Petra Strozziho a obyvatele Invalidovny. Tato mše se uskutečnila poprvé po 70 letech od nuceného uzavření kaple na Invalidovně.

Sobotní program zakončila večerní hraná prohlídka, na které se návštěvníci setkali se známými i méně známými obyvateli Invalidovny. Během prohlídky mohli potkat známé vysloužilce Velíška a Wolfa, nešťastně osvítit nevyvolané negativy Josefa Sudka, nebo zjistit, k čemu sloužil sklep za druhé světové války.

 

Poděkování patří všem jednotkám, které se víkendového programu v Invalidovně zúčastnili jmenovitě: Voltižéři 18. řadového pěšího pluku, K.k. Jäger-Bataillon a Marins de la Garde Imperiale.