Invalidovna – The Place of Suffering, Help and Hope

Invalidovna, also known as Invalides or the House of the Disabled, is one of the most remarkable Baroque buildings in Prague. It combines the mastery of architect Kilian Ignaz Dientzenhofer and the visionary social ideas of Count Peter Strozzi.

Recommended trips

Témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: